Index to Sightseeing Scenery & Attraction in Khampa and Amdo


Chinese Name Other Name Location & note
Anyebakya Palace ruins Hepi village, Baiyu, SC
Axu Ngaxu Gesar's Birthplace
Basum Lake  Ranwu lake Basu, Changdu, TT
Baimang Baimang Snow Mountain Deqin, Diqin, YN
Baishui Terrace White Water Tableland Zhongdian, Diqin, YN
Bitahai Lake Zhongdian, Diqin, YN
Chamdo Holy Mountains Changdu, TT
Cuopu Lake Bathang, SC
Daofu Earth Forests Daofu, SC
Karub Ruins Karo ruins Changdu, TT
 "Living Characters of King Gesar" Danba, SC
Gajin Kyachen Snow Mountain Derong, SC
Garma Handicraft & Paintings Changdu, TT
Garxue rock paintings Basu, Changdu, TT
GeNye Holy Mountain Lithang, SC
Gongga Shan Minya Konka Luding, SC
Guden Festival Gadeng festival Dabpa (Daocheng), SC
Huanglong Sertso SC
Jaju Residential House Folk Residence Danba
Kanbula park Khamra National Park Qinghai?
Hailuogou Hailougou Glacier Park Luding, SC
Haizishan Reserve Haizi Shan Nature Reserve Dabpa (Daocheng), SC
Horse Race Festival  Lithang, SC
Hutiaoxia Tiger Leaping Gorge YN
Jinma Grassland Seda, SC
Jinshajiang Canyon  Sun Canyon and the 1st Bend of Jinshajiang River Derong, Sc
Jiuzhaigou Dzitsa Degu SC
Lieta Lake Jiulong, SC
Luding Bridge Luding, SC
Lugu Lake SC & YN
Manigange
Mayi Gorge  Momgou Valley Nature Reaerve Derong, Sc
Meili Meili Snow Mountain Range (The Prince Snow Mountain) Dechen, Diqin, YN
Mill Valley  Mofanggou Valley Dabpa (Daocheng), SC
Mola Grassland Lithang, Sc
Molto Holy Mountain
Danba, SC
Momgou Reaerve Mayi Gorge Derong, Sc
Mugecuo Lake Mogetso Lake Kamgding, SC
Paomashan Kangding, SC
Princess Bridge  Kangding, Sc
Printing house Derge Parkhone (Yinjing Yuan) Dege, SC
Ranwu hot spring Xiangcheng, Ganzi, SC
Qinghai lake Kokonor lhatso Haidong (Tsoshar), QH
Shama Kingdom relics Shama village, Baiyu, SC
Shangri-la county name, zone name etc
Shanyan Block house Watch tower, Stone house Shanyan Village, Baiyu, SC
Shanyan Ghopa Patriarchal Clan Shanyan village, Baiyu, SC
Sun Canyon Jinshajiang Canyon Derong, SC
Tagong Grassland Lhagang Grassland & Buddhism Institute, Chortens Kangding, SC
Tibetan House Tibetan House in Daofu (Tawu) Dafu, SC
Wanglang Village Nature scenic site Kongyu village, Kangding, SC
Watch tower Shuopo Watchtower in Rongzhag Danba, SC
Wenjia Wingkya  Holy Mountain Derong, SC
Wuxu Lake Jiulong, SC
Xiayong  Shayong Nature Reserve Derong, Sc
Xinluhai lake Yilhun Lhatso Derge, SC
Xuanzi Bathang, SC
Yading Reserve Yading Nature Reserve (Nyinteng) Daocheng (Dabpa), SC
Yajiageng Luding SC
Yanzigou Luding, SC

 

Home              Tibet & Kham Tour                 Aviation Service             Other Area Tour
 
Kham Index            Kham Monastries           Khampa Towns           Kham Attractions          Kham Festivals


E-mail: tour@camptour.com                                          contacting information


Developed by Panda Travel & Tour Consultant (PTTC)